Corona opdatering 28. november 2021

Som bekendt er der nye retningslinjer og anbefalinger, som gælder fra den 29. november.
Umiddelbart er der ikke de store ændringer i forhold til hvad vi i forvejen gør i gymnastikafdelingen.

Men vi opremser lige de generelle råd om smitteforebyggelse:

 • Husk at bruge håndsprit, hyppig håndvask og afspritning af redskaber, håndtag samt andre overflader som mange rører ved.

 • Bliv testet jævnligt, uanset om du er vaccineret eller ej – en kviktest er OK, hvis du ikke er nær kontakt.

 • Lade dig vaccinere.

 • Har du symptomer, så lad dig teste og bliv hjemme

 • Hold afstand og lad være med at kramme dine holdkammerater, selvom det er hyggeligt

Bliver du testet positiv, skal du skrive til formanden@kifgymnastik.dk, så vi kan tage de korrekte forholdsregler for resten af holdet.

Hvornår kommer jeg til træning igen:
Du kan komme til træning når der foreligger en negativ PCR-test, og du er symptomfri.

Hvad gør vi ved Corona på et hold:️
Håndtering af dette vurderes af bestyrelsen i samarbejde med trænerne. Ved flere smittetilfælde på samme hold, kan vi aflyse en – to gange træning.


Er du testet positiv eller er nær kontakt til en smittet?
Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 


Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede ELLER
Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter OG

 • Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.

 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).

 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (f.eks. ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

 1. Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at:

 2. Blive kontaktet af den person, som er blevet smittet

 3. Blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter

 4. Du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser og fritidsaktiviteter

Test:
Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive testet.

Se link:   https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Er-dit-barn-naer-kontakt

Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte
Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børne- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Dem opfordres alle berørte foreninger til at følge, og der gør vi også i Karlslunde IF Gymnastik:

 • Klæd om hjemmefra i det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

 • Forældre afleverer børn udendørs, så vidt dette er muligt, gælder ikke på hold for Puslinge.

 • Hold afstand, forældre og andre voksne bedes holde afstand, hvor det er muligt. Gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 • Opdeling af aktiviteter i mindre grupper, hvis aktiviteterne på en naturlig måde kan planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.


Coronapas genindføres ved eksempelvis Åben Hal
Hvis der er over 100 deltagere og tilskuere.

Det hurtige overblik

Hvornår skal der vises Coronapas i idrætten? Hvem har ansvaret, og hvordan skal det finde sted? Er udøvere, trænere mv. også omfattet af kravet om Coronapas?

 1. Hvor længe gælder en negativ kvik- eller PCR-test som gyldigt Coronapas? Fra mandag den 29. november er en negativ PCR-test gyldig i 72 timer, mens en lyntest gælder i 48 timer. 

 2. Hvornår stilles der krav om Coronapas i idrætten?
  Kravet om Coronapas træder i kraft, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.

 3. Hvad menes der med betalende tilskuere?
  Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

 4. Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om Coronapas?
  Kravet om Coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.

 5. Hvem har ansvaret for at kontrollere Coronapas?
  Ansvaret for at kontrollere Coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et Coronapas, kan bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet.

 6. Er der regler for, hvordan Coronapas skal kontrolleres?
  Ja, Coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise Coronapas.

 7. Er der krav om Coronapas for trænere, dommere og frivillige?
  Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

 8. Der er krav om Coronapas i svømmehaller – gælder det også foreningsidræt?
  Nej, kravet om Coronapas gælder ikke udøvere, trænere mv. i idrætsforeningerne.

Hvornår er Coronapasset gyldigt?

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinations-forløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).


Har du spørgsmål?
Vi opfordrer til at søge supplerende viden på coronasmitte.dk, hos Styrelsen for Patientsikkerked og på Kulturministeriets hjemmeside, hvis du har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående.