Formandens beretning 2020

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 25. oktober 2020

Sæsonen 2019/2020 var en god sæson med en pæn stigning i medlemstallet. Medlemstallet er pt. ca. 650. For kalenderåret 2019 indberettede vi 893 medlemmer mod 874 medlemmer året før.

Gruppen for de yngste, her startede et nyt Forældre/Barn team, som er skiftet ud med Mia og Kira i denne sæson – de har forstærkning af Anne-Marie og Monica, som har været med i flere sæsoner.   Puslingehold kører bare derud af og for begge grupper har der været ventelister, som næsten er blevet løst.

Børn og Unge gruppen startede op som hidtil, men havde fået nye hold på programmet, nemlig Nuna og Anois som det helt nye. Anois, blev til Nou og skulle have været til Island i sommer i forbindelse med Gym4Life (verdensmesterkab for opvisningshold) – men grundet Corona måtte det desværre aflyses. Og nu har vi et af de nye hold tilbage, Anois, som ledes af Freja med hjælp fra de samme hjælpetrænere, som børnene kender i forvejen. 

Øvrige spring hold vokser og det samme gør ambitionerne for at gøre spring/rytme gymnastik endnu mere spændende. Trænerne udvikler både sig selv og gymnasterne til stor fornøjelse for alle.

Det samme gør vores 2 dansehold, som er for alle der er mere til rytme end spring.

På voksenmotion
har der ikke været de store nyskabelser i den foregående sæson, men Bootcamp er blevet så stor en succes, at der er oprettet et hold mere om ugen. Og vi har måtte ændre lidt på tilbud af klippekortshold, så vi kun har Bootcamp om lørdagen på klippekort. 

Alt i alt er voksenmotionsafdelingen vokset med flere deltagere på stort set alle hold.

I januar 2019 startede vi Hjernegymnastik op i samarbejde med Hjernesagen og det er blevet en succes, hvor der er plads til flere – holdet er for voksne med senskader efter eksempelvis blodpropper, hjernerystelse mm.

Sport4Kids troede vi stoppede med udgangen af sæsonen, da tilslutningen var noget lav – men vi kan glæde os over, at vi med hjælp fra Idræts- og Fritids Sekretariatet starter igen sammen med Bordtennis og Greve Golf. Sport4Kids er for halvstore børn med særlige udfordringer og er et tværsportsligt samarbejde i Karlslunde IF.

Forårsopvisning og Gymnastikgalla i april, blev desværre aflyst – men lad os krydse fingre for, at vi får en fantastisk afslutning den 17. og 18. april 2021

Corona nedlukning, gav alle udfordringer – vi i gymnastikafdelingen skulle forholde os til alle de nye retningslinjer, som hele tiden vælter ned over hovedet på os. Vi fik mulighed for en blød start i foråret med udendørstræning for både børn og voksne, men oprettede ikke sommerhold. 

For de børne/ungehold som først sluttede træning ved sommerferien, fik gymnasterne mulighed for hjemmetræning, og senere kunne man mødes udenfor og til sidst også inden døre. Og retningslinjer ved sæsonstart bliver også overholdt.

Selvom der på mange områder blev lukket ned, og der var stille på gymnastikfronten, så har bestyrelsen været på overarbejde for at få alle administrative opgaver, og ønsker fra trænere samt nyt sæsonprogram klar til sæsonstart 2020-2021.

Og et godt samarbejde med Strandskolen, Karlslunde Idrætsforening og gymnastikafdelingen har givet et positivt resultat, vi er kommet i mål med byggeprojektet, som er en udbygning af Hal 3.

Vi får en springhal og en ekstra gymnastiksal samt flere omklædningsfaciliteter, dette er IKKE kun til glæde og gavn for gymnastikafdelingen, men også for hele Karlslunde IF. Byggeriet forventes påbegyndt januar 2022 og være klar til sæsonstart samme år.

Til dette formål afsætter gymnastikafdelingen 1 million kroner, samt 50% af vores overskud hvert år. Karlslunde Idrætsforening afsætter ligeledes et større beløb til byggeriet.

Projektgruppen, som er nedsat til at varetage opgaverne før, under og efter opførelsen af byggeriet består af: Peter Roslev, Mimi Eggert-Hansen og undertegnede samt repræsentanter fra Greve Kommune

Som medlem i Karlslunde IF Gymnastik er man en del af et fællesskab, hvor et godt samarbejde har stor betydning. Bestyrelsen skal samarbejde indbyrdes og med alle trænerne, udover den øvrige del af Karlslunde Idrætsforening, Idrætsforbund, Skolerne i Karlslunde samt Kommunen. Det er ikke altid alle forslag og ønsker bliver opfyldt, så må der arbejdes med kompromisser for at finde de bedste løsninger.

Jeg giver de øvrige bestyrelsesmedlemmer en kæmpe tak for det gode samarbejde, dette gælder også for alle vores dygtige, søde og engagerede trænere, som jeg håber fortsætter sammen med den nuværende bestyrelse i mange år endnu.

En særlig tak til Peter Roslev og Mimi for det store forarbejde omkring Hal 3 projektet.

Også stor tak til Hallens personale og sekretariat, som gør vores dagligdag lettere og ikke mindst vores medlemmer, der gør Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at være.