Formandens beretning 2021

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 31. oktober 2021 

Sæsonen 2020-2021 var en mærkelig sæson, vi startede fint nok op, og blev så lukket ned grundet Corona – MEN, vores trænere gjorde en stor indsats for at holde træningen i gang for alle vores medlemmer. 

Efter nedlukning i december 20 – var gode råd dyre, vi gik på juleferie, og startede op med tilbud om udendørs træning, virtuel træning og opgaver samt øvelsesforslag til alle vores gymnaster – det blev modtaget med ros fra mange af jer (vores medlemmer). Det skal I have stor tak for, vi kunne jo ikke rigtig fortsætte uden jer. 

Da vi nåede til marts måned i år, måtte vi være endnu flere samlet, så fik vi adgang til tæppe langs med hal 1, takket være Peter Roslev og til stor fryd for vores springhold – det var koldt men de var glade for at komme i gang. Der blev på alle hold med udendørs træning kæmpet i al slags vejr.

Lørdag den 19. juni afviklede vi Forårsopvisning for alle børnehold opdelt i moduler, så både forældre, bedsteforældre og søskende kunne komme og se hvad gymnasterne havde fået ud af sæsonen. Og det var helt fantastisk at se - hvad både små som store børn havde fået ud af en mærkelig sæson. 

Gymnastikskoler her i sommer, blev der afviklede 4 stk. af med i alt 136 glade børn.

Klippekorthold
for voksne hen over sommeren, var også et tilløbsstykke, man kunne godt fornemme at mange havde brug for at komme i gang. 

Det sidste bærer denne sæson også præg af, vi er oppe og køre igen for fuld udblæsning, nye gymnaster på mange hold. Ventelister på især hold for de yngre gymnaster arbejder vi på at løse – søger p.t. nye trænere.

Og så er der qua Corona ændringer på hold for de yngre, det betyder at man melder sig til for ½ år ad gangen. Det giver også større fleksibilitet hvis et barn eksempelvis er klar til at gå til gymnastik uden mor/far eller omvendt.

Bestyrelsen arbejder med bedre faciliteter for medlemmer og trænere, udvikling af gymnastiktilbud herunder uddannelse af vores trænere, og selvfølgelig drift af foreningen.

Vi er i gang med at oprette et uddannelsessystem, som skal være med til at øge trænernes kompetencer – til glæde for både medlemmer, trænere og foreningen – altså en win-win-win situation.

Så lige en status på forbedring af vores faciliteter!
Et positivt samarbejde med Kommunen, Strandskolen, Karlslunde Idrætsforening og gymnastikafdelingen gør, at vi får en springsal, gymnastiksal og flere omklædningsrum – vi er godt i gang med de indledende øvelser, hvor ønsker er kommet på bordet i forbindelse med 3 workshops, hvor der var repræsentanter fra skolen, øvrige afdelinger i KIF samt 4 deltagere fra gymnastikafdelingen (Ronny, Cecilie, Mimi og undertegnede).

Karlslunde Idrætsforening er Bygherrer, og afvikler møder med byggerådgiver ca. hver 14. dag – vi er repræsenteret med Peter og undertegnede.

Derudover er Mimi og undertegnede med i projektgruppen, som består af yderligere repræsentanter fra skole, kommune samt Peter Roslev og Christian Madsen fra KIF

Vi er ydermere repræsenteret i styregruppen. Så vi sikrer os, at alle vores ønsker bliver hørt og gennemført.

Forventet ibrugtagning er efterår 2023! 

En særlig tak til Peter Roslev, Jeanette Petersen og Hallens personale, som gør vores dagligdag lettere. Hovedbestyrelsen for det gode samarbejde og den store opbakning til vores ønsker om bedre faciliteter.

Med disse ord vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer og alle vores trænere for det gode og konstruktive samarbejde. 

Og ikke mindst jer medlemmer, der gør Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at være!