Formandens beretning 2015

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 28. oktober 2015

November
Der er sket en del siden sidste ordinære generalforsamling i oktober 2014. Vi kom ud i en ekstraordinær generalforsamling for at få samlet en bestyrelse på minimum 5 medlemmer og 1 suppleant, så Karlslunde Gymnastik kunne fortsætte som selvstændig afdeling i Karlslunde Idræts Forening. Det har ikke været en homogen bestyrelse, men vi har på trods af dette haft et produktivt år.

Januar
Der blev afviklet instruktørkomsammen med et fysisk ”kom hinanden ved indslag” og foredrag ved Christel Stjernebjerg, som gav stof til eftertanke. Vi fik hygget og talt gymnastik – hvor bevæger vi os hen og hvad kan lade sig gøre.

For de voksne har vi udvidet GymFit konceptet med yderligere 2 hold og de kører i ½ års moduler – det vil sige man kun binder sig for en ½ sæson, og det kan være nemmere at overskue en kortere periode.

Marts
Vi havde en fantastisk lokalopvisning i marts med ny udsmykning og nyt lys – som gav et rigtig godt helhedsindtryk.

Der var ikke helt så mange tilskuere, som vi plejer at have, og der var desværre også et par hold, der ikke deltog i opvisningen.

April/maj
Sommerholdene kom godt i gang og især Grevindernes åbne træning blev en succes, der er ca. 20 fra åben træning, som er startet på talentholdet. Og vel og mærke uden det kan mærkes på vores øvrige hold.

Juli
Grevinderne var til Gymnaestrada i Helsinki og havde en fin tur, som gav rigtig mange invitationer til at give opvisninger ude i den store verden. Det bliver spændende at høre, hvor deres næste internationale tur går hen.

August
Den nye sæson. Vi havde valgt at være mere synlige i forbindelse med den nye sæson. Det blev til et trykt program som indstik i Sydkysten, uddelt i postnummer 2690 samt 4 annoncer i Sydkysten. Alt sammen i august. Bestyrelsen var ikke enig i dette tiltag.

Vi manglede instruktører og hjælpere, da programmet blev udsendt. Det er dog lykkes at få alle hold i gang til tiden. Tak til alle jer instruktører og hjælpetrænere, der har ydet en ekstra indsats for at få sæsonen godt i gang.

Det er ikke nemt at finde instruktører og hjælpetrænere. Der skal uddannes flere og derfor er der i budgettet afsat et beløb til uddannelse. Det er vigtigt, at Karlslunde Gymnastik er med til at uddanne instruktører og hjælpetrænere.

September
Den første Skumdag blev afviklet i slutningen af september med mere end 100 børn, som havde taget deres forældre/bedsteforældre med – en dejlig dag med godt humør og høj sol udenfor.

Bestyrelsen arbejder med de mærkesager, som er valgt ud i forbindelse med generalforsamlingen 2014:

  • Organisationsplan 2014 danner grundlag for arbejdet i 2015/2016.
  • Bedre faciliteter til især vores springhold
  • Større synlighed for at øge medlemstallet.
  • Der afholdes møder med instruktører i løbet af sæsonen.


Det fremtidige arbejde i bestyrelsen skal være til gavn for alle, der er interesseret i Karlslunde Gymnastiks virke.

Instruktører, hjælpetrænere, medlemmer og ledere skal være en del af et fællesskab, der arbejder for både bredde og elite.