Formandens beretning 2016

Beretning for Karlslunde IF Gymnastik ved generalforsamling 2. november 2016

November
Ved den ordinære generalforsamling i 2015 fik vi samlet en bestyrelse på 5 personer, som er meget forskellige men udgør en harmonisk og godt arbejdende bestyrelse, der har fået udrettet rigtig meget i det år der er gået.


Januar
Der blev afviklet instruktørkomsammen med et fysisk indslag – vi dansede Salsa. Derefter fik vi hygget og talt gymnastik – hvor bevæger vi os hen og hvad kan lade sig gøre. Instruktører og hjælpetrænere fik stillet et par simple spørgsmål om hvorfor de har valgt at være instruktører/hjælpetrænere – det kom der rigtig mange gode svar på – men det gennemgående er, at de brænder for gymnastik og elsker at videreformidle deres viden, så alle får udbytte og glæde af at gå til gymnastik i Karlslunde.

Vi er i gang med et større uddannelsesforløb for både instruktører og hjælpeinstruktører.

Instruktører og hjælpere for de mindste blev i foråret via GymDanmark Certificeret i Kvalitet i Børnegymnastikken.

Springgruppen forventer vi bliver certificeret i sæsonen 2017/2018 – så vi i Karlslunde Gymnastik både er certificeret i Kvalitet i Børnegymnastikken men også som Spring sikker forening.

Næsten alle har været på Førstehjælpskursus og ny tilkomne samt de der ikke nåede i første omgang, skal på kursus i dette efterår – det vil blive fulgt op løbende.
Det er et at kravene til instruktørerne at de skal gennemgå et Førstehjælpskursus.

Februar
Skumdag i februar, blev igen en succes med masser af glade børn og forældre – denne gang lagde vi specielt mærke til hvor aktive forældrene var med deres børn – så det blev en fælles oplevelse for alle.

Marts
Flere af vores springhold var ude og vise sig frem til både Vallensbæk og til Roskildedagene – det havde de stor fornøjelse ud af. 

April
Lokalopvisningen i april, blev igen i år en succes – vi havde fået vores instruktør Kira til at være konferencier, som hun udførte til UG – det betyder at hun har fået tildelt dette job fremover.

Der var ikke helt så mange tilskuere, som vi plejer at have, og der var desværre også et par hold, der ikke deltog i opvisningen.

Men til gengæld gjorde de deltagende hold det fantastisk. Vi havde 2 gæstehold, som var et dejligt indslag i vores opvisning og gav det hele et ekstra pift. 

Maj
Sommerhold kun for voksne – da børnehold først sluttede sæson med udgangen af maj – dette er for lang en sæson og alle vil derfor slutte med udgangen af april fremover og derefter starte eventuelle sommerhold. 

Juli
Gym4Life blev for første gang afholdt i Danmark hvor Grevinderne fik både guld og sølv – derefter var de til Gym4Life i Norge, de fik ikke mindre end guld og blev ”Best in Show” – superflot resultat ovenpå rigtig mange opvisninger i løbet af sæsonen, en tur i Tivoli blev det også til – så de unge mennesker var godt rustet til den store tur til Norge.

August

Vi vil gerne være mere synlige og i forbindelse med den nye sæson blev det igen i år til et trykt program som indstik i Sydkysten, uddelt i postnummer 2690 men kun 1 annonce i Sydkysten.

Vi havde alle hold på plads til sæsonstart, undtagen Grevinderne, som dog er i gang nu. 

Vi kom ud for så lange ventelister på springpiger for 0.-2. klasse, at vi måtte oprette et hold yderligere –  men det lykkes.

Så p.t. mangler vi en instruktør til 4H – vi fik hjælp af Karin til at starte holdene op og Merle har taget over (indtil videre)

Vi har også ansat flere hjælpeinstruktører på vores børnehold. De er allerede i gang med en uddannelse sammen med de nuværende instruktører for at sikre instruktører til alle børnehold på sigt.

Medlemstallet er ca. 650

September – 150 års Jubilæum
Til Karlslunde IFs 150 års Jubilæum havde vi valgt at give en opvisning med gymnastik i gennem tiderne og til det har vi høstet stor ros fra andre afdelinger, som også var ret ”misundelige” over de mange tilskuere vi havde.

Desuden skal der lyde en stor tak og ros til jer instruktører for på 3 uger at stille op med en flot opvisning og ikke mindst den måde I alle hjalp hinanden for at få det til at køre. 

Netværk
Vi har påbegyndt et netværkssamarbejde med andre gymnastikforeninger i region øst, herunder Havdrup, Tune, Greve, Rishøj og Skensved – det venter vi os meget af, både det at blive inspireret men også andre tackler de udfordringer der er, når man skal drive en gymnastikforening.


Bestyrelsen arbejder med de mærkesager, som er valgt ud i forbindelse med generalforsamlingen 2014.

Organisationsplan 2014 dannede grundlag for arbejdet i 2015/2016 og vil fortsætte i en modificeret udgave. Der vil fortsat søges frivillige til at hjælpe med specifikke opgaver og vi ønsker også yderligere 2 til bestyrelsesarbejde. 

  • Bedre faciliteter til især vores springhold – vi har påbegyndt et større projekt omkring Hal 3 og i den forbindelse også en gennemgang af vores redskaber på alle træningsdestinationer.
  • Større synlighed for at øge medlemstallet – fortløbende arbejde (sponsor/Reklame)
  • Der afholdes møder med instruktører i løbet af sæsonen og opfølgning på holdene.
  • Gymnasternes Dag


Vi fortsætter arbejdet i bestyrelsen til gavn for alle, der er interesseret i Karlslunde Gymnastiks virke.

Instruktører, hjælpetrænere, medlemmer og ledere skal være en del af et fællesskab, der arbejder for både bredde og elite. Dette vender vi tilbage med under de følgende punkter.

Tak til alle der er med til at gøre Karlslunde Gymnastik til stedet hvor alle med interesse for gymnastik mødes!