Formandens beretning 2017

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 25. oktober 2017
Siden generalforsamlingen 2. november er der sket en hel del i Karlslunde IF Gymnastik, som er en gymnastikafdeling i konstant udvikling, det gælder både udvikling/uddannelse af instruktører og nye tilbud til medlemmerne.

Denne gang starter vi med voksen motion, hvor 4H har haft en lidt turbulent sæson, da vi manglende en fast instruktør til disse hold, det gjorde at medlemstallet dalede, men der er nu kommet ro på idet Cathrine Borre sagde ja til at have holdene fra sæsonen 2017 og samtidig kunne vi tilbyde en status på BMI, vægt, mål mm helt gratis til denne målgruppe, da vi har fået tilskud fra §79 puljen – som er til fremme af pensionistaktiviteter, hvor vi primært vil bruge midlerne for sundere ældre medborgere.

Vi tilbyder mere fleksibel træning med QuickFit Dance og QuickFit Core, balder og lår samt Bootcamp lørdag morgen på klippekort. Og fra januar vil vi have yderligere 2 formiddagshold om onsdagen, her er der efterfødsel og gymnastik med bolde.

Udover dette er der også søndagsyoga – den første søndag i hver måned.

Og så ikke at forglemme de øvrige hold på voksenmotion: yoga, pilates, bootcamp, toning, aerobic og herrerne.

Uddannelse:
Vi har obligatorisk førstehjælp for alle instruktører og hjælpetrænere – i år skal vi i gang med opfølgende førstehjælp.

Vi har haft rigtig mange af vores instruktører og hjælpeinstruktører på Springbasis kurser, 1-2-Træner og andre inspirationskurser. Det fortsætter vi selvfølgelig med, samtidig skal vi også re-certificeres i Kvalitet i Børnegymnastikken for de yngste medlemmer.

For de mindste er puslingehold og forældre/barn et tilløbsstykke med ventelister og arbejdet med at få alle ind på hold fortsætter. Vi har et godt fasttømret team på puslingesiden med Anette i front og på Forældre/Barn har vi været nødt til at få flere instruktører ind i teamet – det er lykkes med Helle og Ronny. Vi forsøger os med sanse-motorik for de endnu yngre (babyer) – endnu ingen tilmeldte, men vi giver ikke op.

Aktiviteter:
Skumdag i november, blev igen en succes med masser af glade børn og forældre.

Gymnasternes dag i januar var en fantastisk oplevelse med hold fra hele Sjælland, det var et GymDanmark arrangement hvor vi var værter – den største udfordring var, at hal 3 desværre var lukket ned, så mange hold måtte på Strandskolen for at varme op. Men det tog de i stiv arm.

Vi var selv repræsenteret med Showtime, som er det nye seniorhold 15+ i Karlslunde IF Gymnastik, lige nu er det ”kun” piger med ledelse af Anders der er tilmeldt, men vi håber på sigt at kunne vise et mix-hold.

Ved forårsopvisningerne i Vallensbæk og Roskilde deltog flere af vores springhold – det havde de stor fornøjelse ud af.

Lokalopvisningen i april, blev igen i år en succes – vi havde vores egen instruktør Kira til at være konferencier, som hun igen udførte til UG.

Der blev vist et bredt udsnit af rigtig god gymnastik fra Karlslunde – og det var tydeligt at se hvordan niveauet på holdene var steget.

Sommerhold og Gymnastik Skole Vi sluttede sæsonen helt af med sommerhold for både børn og voksne og i august afviklede vi Gymnastik Skole. Der var 25 glade børn og rigtig mange glade instruktører/hjælpetrænere til at køre de 3 dage igennem. Og det bliver ikke sidste gang.

Springhold, som efterhånden nævnt hist og pist lægger vi ikke skjul på, at vi er rigtig glade og stolte af vores mange instruktører og hjælpetrænere, ikke mindst den gruppe, som har spring rytme hold – de har virkelig udviklet sig og tilbyder indtil videre 1 hold med træning 2 gange om ugen, samt niveau opdeling af micropiger til at omfatte micropiger letøvet. Det giver større glæde for deltagerne, som er mere lige og ikke skal vente så længe ved de forskellige baner.

Grevinderne, havde en god sæson trods meget sen opstart – men de har været til en del opvisninger og gav en hel times fantastisk opvisning til vores forårsopvisning – deres sæson kulminerede med en flot optræden til Gym4Life i Norge, hvor de fik sølv.

Men trods et flot resultat i Norge fortsætter vi ikke samarbejdet med Allan Andersen, det har betydet at hele Grevindeholdet er flyttet til Gadstrup.

Nyt koncept
Men vi er så i gang med et helt nyt elite- og breddetilbud, som indeholder en bred vifte af gymnastikstilarter krydret med lidt drama. Her bliver flere af vores instruktører involveret og det vil ikke gå udover de nuværende hold, men være et yderligere tilbud.

Til dette er vi blevet kontaktet af Karina Vestermark Jensen, tidligere instruktør i foreningen – men også tidligere konsulent i GymDanmark samt Henrik Bjørn Bertelsen, tidligere elitegymnast, elitetræner samt elitesportschef hos GymDanmark.

De nærmere detaljer om dette arrangement går vi i gang med straks herefter generalforsamlingen.

Netværk, vi er fortsat en del af netværkssamarbejdet med andre gymnastikforeninger i region øst, herunder Havdrup, Tune, Greve, Rishøj og Skensved – Og især Greve Gymnastik er vi begyndt at snakke mere med.

Medlemstallet er pt. ca. 620 uden sommerhold/gymnastikskole – for sæsonen 2016/2017 indberettede vi 727 medlemmer.

Bestyrelsen arbejder fortsat med de mærkesager, som er valgt ud i forbindelse med generalforsamlingen 2014.

Organisationsplan 2014 dannede grundlag for arbejdet i 2015/2016 og vil fortsætte i en modificeret udgave. Vi søger fortsat frivillige til at hjælpe med specifikke opgaver og vi ønsker også yderligere 2 til bestyrelsesarbejde.

  • Bedre faciliteter til især vores springhold – vi har påbegyndt et større projekt omkring Hal 3 og i den forbindelse også en gennemgang af vores redskaber på alle træningsdestinationer.
  • Allerede nu har vi indkøbt nye springbaner, og er fortsat i gang med flytning, oprydning og reparation af redskaber – til en stor del af disse investeringer havde vi søgt og modtaget puljepenge.
  • Større synlighed for at øge medlemstallet – fortløbende arbejde (sponsor/Reklame)
  • Der afholdes møder med instruktører i løbet af sæsonen og opfølgning på holdene.


Vi fortsætter arbejdet i bestyrelsen til gavn for alle, der er interesseret i Karlslunde IF Gymnastiks virke.

Instruktører, hjælpetrænere, medlemmer og ledere skal være en del af et fællesskab, der arbejder for både bredde og elite.

Tak til alle der er med til at gøre Karlslunde IF Gymnastik til stedet hvor alle med interesse for gymnastik mødes!