Formandens beretning 2018

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 27. oktober 2018 

Siden generalforsamlingen 25. oktober 2017 er der igen sket en hel del i Karlslunde IF Gymnastik, som er en gymnastikafdeling i konstant udvikling, det gælder både udvikling/uddannelse af instruktører og nye tilbud til medlemmerne. 

For de mindste
Forældre/Barn kørte uændret videre, men har ved sæsonstart 2018/19 skiftet trænerteamet ud og vi kører nu med 2 hold om lørdagen.

I starten af 2018 introducerede vi sanse-motorik = babygymnastik, dette blev rigtig godt modtaget, men desværre måtte vi sige farvel til Helle, som valgte at stoppe i Karlslunde IF Gymnastik af personlige årsager.

Puslingehold kører som et godt fasttømret team med Anette i front.

Men på holdene for de mindste er det altid et større puslespil at få så mange som muligt ind på holdene, der altid har ventelister ved sæsonstart – men som regel lykkes det til sidst.

Børn og Unge
Vi startede sæsonen 2017-2018 på nogenlunde samme vilkår som tidligere, men der kom hurtigt lidt andre boller på suppen – blandt andet fordi vi fik mulighed for at flytte flere springhold til hallen, vi fik Karina i bestyrelsen, som tilførte en ny struktur også på eliteplan. Det betyder at der er blevet rusket godt op i holdsammensætninger og trænerteams, nogle hold kører med de samme undervisere andre er flyttet rundt og nye er kommet til. Dejligt med alle de nye tilbud og ikke mindst at alle springhold træner i hallen – det giver betydelig bedre træningsmuligheder til gavn og glæde for alle.

Nyt elitekoncept
Karina begyndte i foråret 2018 at lægge fundamentet til det nye elitekoncept, som er 2 nye hold Nuna for de yngre og Anois for de ældre, der trænes flere gange om ugen, med plads til et par fridage ind i mellem – og hele konceptet byder på mange forskellige genrer indenfor gymnastik, akrobatik, nycircus og drama. Holdene er ikke baseret på at gå til konkurrencer, men er et opvisningshold som vi venter os rigtig meget af – kan afsløre at vi arbejder på at komme til Gymnaestrada sommeren 2019 i Østrig.

Åbne tilbud – for både børn og voksne
I foråret åbnede vi dørene for vores Åben hal koncept, hvor børn/unge med og uden forældre kan droppe ind og have det sjovt. Der er åbent mod deltagerbetaling hver lørdag.

For voksne fortsætter vores klippekortsystem nu med 4 hold om ugen, onsdage, lørdage og søndage – hele året uden hensyn til ferier og helligdage.

Voksenmotion
Vi har igen haft en rigtig god sæson med mange medlemmer, dygtige instruktører og fuld fart på.

4H fik udover en masse god gymnastik med Cathrine også målt deres bodyage, muskel- og fedtmasse mm – og mulighed for at gøre lidt ved det, hvis tallene ikke var alt for gode.

Uddannelse
Vi har obligatorisk førstehjælp for alle undervisere – men nåede ikke at gennemføre opfølgende kurser. Dog vil det blive taget op i denne sæson i samarbejde med hele Karlslunde Idrætsforening.

Alle nye undervisere skal ved sæsonstart minimum have et basiskursus, og derefter bygges der på afhængig af hvilken form for gymnastik, man skal undervise i eller være en del af.

Aktiviteter:

Skumdag i november, blev igen en succes med masser af glade børn og forældre.

Ved forårsopvisningerne i Vallensbæk og Roskilde deltog flere af vores springhold – med rigtig flotte opvisninger.

Lokalopvisningen i april, blev igen i år en succes – vi havde vores egen instruktør Kira til at være konferencier, som hun igen udførte til UG.

Der blev vist et bredt udsnit af rigtig god gymnastik fra Karlslunde – og det var tydeligt at se hvordan niveauet på holdene var steget.
Igen i år havde vi puttet lidt gæstehold ind, som var med til at booste opvisningen, da flere viste anden form for gymnastik end den vi tilbyder.

Sommerhold og Gymnastik skole Vi sluttede sæsonen helt af med sommerhold for børn, 4H, Pilates, Efterfødsel og Bootcamp samt klippekorthold.

I både juli og august afviklede vi Gymnastik Skole. Der var rigtig mange glade børn og undervisere til at køre de 2*3 dage igennem med henholdsvis 31 og 17 deltagere – til sammenligning havde vi en Gymnastik skole i sommeren 2017 med 25 deltagere, så hvad kan det ikke ende med.

Diverse
Medlemstallet er pt. ca. 658 uden sommerhold til sammenligning var vi kun ca. 620 på samme tid sidste år. For kalenderåret 2017 indberettede vi 734 medlemmer og vi forventer en lille stigning for 2018.

Bestyrelsen er en godt fasttømret gruppe, som arbejder hårdt for at få alle gymnastik ønsker igennem om bedre faciliteter, nye tilbud og udvikling af undervisere og indhold, som kan komme medlemmer til gode.

Hal 3 projektet er fortsat vores store mærkesag, og der arbejdes videre selvom der er anlægsstop, og kommunen prioriterer renoveringer af eksisterende bygninger. Vi ønsker os brændende bedre faciliteter til alle udøvere.

Til slut en kæmpe tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, undervisere, halpersonale, sekretariatet, kiffen og alle andre der er med til at gøre Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at være.