Formandens beretning 2019

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 27. oktober 2019

Siden generalforsamlingen 27. oktober 2018 er der igen nye tiltag i Karlslunde IF Gymnastik, som er en gymnastikafdeling i konstant udvikling, det er især på Børne/Unge området posen er blevet rystet.

Sæsonen 2018/2019 var en god sæson med en pæn stigning i medlemstallet. Medlemstallet er pt. ca. 600 uden sommerhold, til sammenligning var vi ca. 650 på samme tid sidste år. For kalenderåret 2018 indberettede vi 874 medlemmer og vi forventer ingen stigning for 2019.

Gruppen for de yngste, her startede et nyt Forældre/Barn team, som heldigvis fortsætter i denne sæson med forstærkning af Louise, som er tidligere medlem af Teamet. Puslingehold kører bare derud af og for begge grupper har der været ventelister, som heldigvis er blevet løst.

Børn og Unge gruppen startede op som hidtil, men havde fået nye hold på programmet, nemlig Nuna og Anois som det helt nye. Anois sluttede sæsonen med et Danmarksmesterskab i Gym For Live, som blevet fejret med besøg af vores Borgmester. Og i sommer tog de en tur til Østrig hvor de deltog i Gymnaestrada. 

Holdene og ambitionerne vokser, så vi nu kører Børn og Unge i 3 spor - Bredde Spring/Rytme gymnastik for alle.

Performance Anois + Nou som er hold for udtaget gymnaster med mange elementer, der træner mange timer om ugen og i løbet af sæsonen ligeledes har weekend træning med overnatning og en del opvisninger – Nou arbejder også på et program, som de skal have med til Gym For Life i Island til sommer.

Der er yderligere 2 Spring/Rytme hold på højere niveau, Showkids og Showtime – de træner også flere gange om ugen, har lidt weekendtræning og skal til flere opvisninger. Alle med spring er mixhold, så der er plads til drengene på forskellige niveauer.

Derudover har vi 2 dansehold, som er for alle der er mere til rytme end spring.

På voksenmotion har der ikke været de store nyskabelser, men Bootcamp er blevet så stor en succes, at der er oprettet et hold mere om ugen. Og vi har måtte ændre lidt på tilbud af klippekortshold, så vi kun har Bootcamp + Bootcamp Soft om lørdagen på klippekort.
Fitness Dans er blevet et fast hold og det har øget tilgangen af medlemmer for holdet.

Men, vi startede Hjernegymnastik op i januar i samarbejde med Hjernesagen og det er blevet en succes, hvor der er plads til flere.

Vi er på det sidste år med Sport4Kids igennem kommunen, det er et hold for halvstore børn med særlige udfordringer og er et tværsportsligt samarbejde i Karlslunde IF, som vi håber at fortsætte med fremover – der er et behov for disse særlige typer hold.

Vores åbne tilbud – for børn med eller uden voksne er bare vokset i omfang her kan man komme, selvom man ikke er medlem. Der betales pr. gang eller med klippekort. Det foregår lørdag formiddag i løbet af sæsonen og der er sat baner op, man kan tumle sig på eller lave andre sjove ting, som sjipning, ”scooter”ræs for de mindste og meget andet. Følg med på hjemmesiden, Facebooek eller Instragram for hvornår der er Åben Hal.

Denne sommer afviklede vi 2 Gymnastikskoler på henholdsvis 3 og 5 dage, der var stor tilslutning til begge skoler og det betyder også flere/nye gymnaster til vores vintersæson – det er blevet en fast del at Karlslunde IF Gymnastiks program.

Vi har obligatorisk førstehjælp for alle undervisere – og har lige gennemført 2 kurser, så alle vores undervisere er godt rustet, hvis uheldet er ude.

Alle nye undervisere skal ved sæsonstart minimum have et basiskursus, og derefter bygges der på afhængig af hvilken form for gymnastik, man skal undervise i eller være en del af. Der er flere, om kommer på inspirationskurser ude i byen eller vi får arrangeret det her i huset – det sidste gør, at vi kan have en større gruppe på kursus ad gangen og det giver samtidig både tryghed, socialt samvær og viden, som kan bruges i fællesskabet.

Godt samarbejde med skoler og Kommunen giver pote, selvom der er visse udfordringer – så fik vi gennemført ved Hovedgeneralforsamlingen i februar, at vi må have redskaber liggende i hal 1 stort set alle dage i ugen og skolerne kan benytte dem, hvis de ansvarlige lærer har haft en introduktion/gennemgang af redskaberne – der er lavet en særlig aftale med Strandskolen.

Det halter lidt bagud med Karlslunde Skole, men det skal nok lykkes – vi har fået tildelt aflåst redskabsrum, som dog blev åbnet for SFO’en i sommer – nyt personale vidste ikke noget om at redskaberne ikke er til fri afbenyttelse.

Sidste år indførte vi Foreningsdag, som er en kombination af den tidligere Skumdag, Spring dag og Gymnastik for de voksne, som sluttede med generalforsamling.

Det gik så godt, at det vil blive en fast tradition – som flere af jer også har benyttet jer af i år.

Forårsopvisningen i april, blev igen en succes – der blev vist et bredt udsnit af rigtig god gymnastik fra Karlslunde. Da vi køber lys og lyd for at skabe en god ramme om opvisningen, så udnyttede vi det til fulde, ved at invitere ”særlige” hold til Gymnastik Galla dagen før selve opvisningen og det er en udsøgt fornøjelse at se hvad holdene har at byde på.

Vi vil også gerne støtte Kræftens Bekæmpelse og har udvalgt 2 events, som vi så vidt det er muligt støtter op omkring, det er Stafet for livet i august og Lyserød Lørdag, den første lørdag i oktober.
Vi deltog ikke i Stafet for livet 2019, men arbejder på deltagelse i 2020 – men til gengæld blev vi med Åben Hal en del af Lyserød Lørdag i år og vil så vidt det er muligt udvide aktiviteterne til næste år.

I bestyrelsen bliver der arbejdet hårdt for at få alle gymnastik ønsker igennem om bedre faciliteter, nye tilbud og udvikling af undervisere og indhold, som kan komme medlemmerne til gode. Men selvom det til tider er op ad bakke, så er det ikke uden smil på læben at vi afholder bestyrelsesmøder en gang om måneden + det løse.

Derfor giver jeg de øvrige bestyrelsesmedlemmer en stor tak for det gode samarbejde, dette gælder også for alle vores dygtige og søde undervisere – hallens personale og sekretariat, som gør deres til at lette vores dagligdag samt vores medlemmer og alle andre der gør Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at dyrke sin idræt.

Og til allersidst vil jeg byde Niclas hjerteligt velkommen til Karlslunde IF – Niclas er den nye forpagter af Kafe IF (tidligere Kiffen), jeg håber rigtig mange vil benytte sig af Kafe’en.