Formandens beretning 2022

Beretning for Karlslunde Gymnastik ved generalforsamling 30. oktober 2022

Formandens beretning skal jo primært handle om den sæson, som er gået, og derfor lægger jeg ud med en opsummering af:

Sæsonen 2021-2022 – nu er vi godt på vej med stigning i medlemstal trods Corona – vi indberettede 835 medlemmer i forhold til 705 medlemmer året før – og det ser ud til at tallet stiger for 2022.

Vores største udfordring var at få Puslingehold og Forældre/Barn hold godt i gang – det lykkes til fulde på Forældre/Barn, men på Puslinge kunne vi desværre kun oprette et hold, der var gymnaster til 2 hold – men vores nyoprettede hold: Turbomix tog en del af de største Puslingegymnaster, så det hjalp noget på det.

Søndag den 3. april afviklede vi Forårsopvisning, den første rigtige opvisning siden 2019. Vi havde sparret på lysopsætningen, men til gengæld leverede holdene en fantastisk opvisning på mange niveauer.

Gymnastikskoler i sommer, blev der afviklede 4 stk. af med i alt 136 glade børn.

Jeg er stolt af at være formand for en afdeling, hvor fællesskab og samarbejde er højt prioriteret og det er på kryds og tværs blandt bestyrelse, trænere, hjælpetrænere og øvrige afdelinger i KIF – vi udvikler på hold og gymnastikafdeling generelt.

Det betyder, at vi er kommet rigtig godt fra start i denne sæson, med meget store børnehold, og en fantastisk hjælp fra et par af vores ”gamle” trænere, som er trådt til på Forældre/Barn og dermed kan vi fortsat leve op til at have gymnaster i alderen fra knap 2 til 90 år

Vi er stolte af alle vores hold, men et hold er på niveau med tidligere tiders elitehold, nemlig Showtime, som er inviteret til Gymnaestrada 2023 i Amsterdam, det er vi alle mega- stolte over.

Vi søger sponsorer, hvor vi gerne vil yde en indsats ved pakning og/eller omdeling af brochurer, så vi kan få deltagerbetalingen ned – det er en stor udgift oveni alle ørige udgifter familier har i øjeblikket.

Bestyrelsen arbejder med bedre faciliteter for medlemmer og trænere, udvikling af gymnastiktilbud herunder uddannelse af vores trænere, og selvfølgelig drift af foreningen.

Vi søger et bestyrelsesmedlem, som er regnskabskyndig og kan overtage kassererposten fra 2023 – i mellem tiden kan en ny kasserer nå at blive sat ind i procedurer mm allerede nu.

Hvis vi ikke får ny kasserer fra 2023, må vi hente en ekstern kasserer, og det kan medføre kontingent stigninger – og det vil vi rigtig gerne undgå.

I forvejen risikerer vi stigninger grundet energipriserne, men vi krydser fingre for at det kan holdes nede. Lige p.t. er der skruet ned for lys, varme og brusevand.

Med hensyn til vores faciliteter, er vi skudt bagud i forhold til bedre faciliteter – jeg havde en hel klar forventning om – da vi startede hele projektet omkring udvidelse af hallerne – at det ville stå klar nu.

Men, først kom der Corona, en lang beslutningsproces og nu en krig, som har påduttet kommunerne et anlægs- og renoveringsstop, og derfor er hele projektet udsat til 2027.

Vi håber, der vil ske et eller andet, som gør at vi kan starte projektet op før 2027. Vi vil jo gerne kunne fastholde vores dygtige og motiverede trænere, og ikke mindst vores gymnaster mange år endnu – så vi håber ved budgetlægning for 2024, som man starter på til foråret, at vi kommer med der – der arbejdes ihærdigt på at få fremskyndet processen.

Vi har hensat 1 million kr. + 50% af overskud til Springsal og vil i den forbindelse oprette en ny konto, så pengene ikke lige pludseligt bliver brugt til andre ting.

Med disse ord vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer og alle vores trænere samt hjælpetrænere for det gode og konstruktive samarbejde.

En særlig tak til sekretariatet Peter Roslev og Jeanette Petersen samt Kiffen og Hallens personale, som gør vores dagligdag lettere. Hovedbestyrelsen for det gode samarbejde og den store opbakning til vores ønsker om bedre faciliteter.

Og ikke mindst jer medlemmer, der gør Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at være!