Generalforsamling

Generalforsamling afvikles i hvert år i oktober!

 

 Indkaldelse til Generalforsamling i Karlslunde IF Gymnastik

Søndag den 30. oktober 2022
Kl. 13.00 i Karlslunde Idrætscenter – Lille Sal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning
 
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag:

a) Flytning af Jubilæumsdepot til Gymnaestrada 2023

b) Vedtægtsændring under § 4. Økonomi & Regnskab - se nuværende Vedtægter

1. Afdelingens regnskab løber fra 1. september til 31. august
2. Karlslunde IF Gymnastik tegnes i almindelighed af formanden og kassereren i fællesskab.   
3. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens midler. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgået af Karlslunde Ifs Gymnastikafdeling.
4. Afdelingen kan ikke optage lån.
5. Regnskabet revideres af minimum 1 revisor, revisorer skal vælges af generalforsamlingen.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
     
     Formand, Merle Schultz (modtager genvalg)
     Kassereren, Joan Bjarnø (ikke på valg)
     Bestyrelsesmedlem/sekretær, Anni Bak (genopstiller ikke)
     Bestyrelsesmedlem, Mimi Eggert-Hansen (modtager genvalg)
     Bestyrelsesmedlem, Anny Dahl Møller (ikke på valg)
     Bestyrelsesmedlem, Sara Louise Jensen (ikke på valg)
     Bestyrelsesmedlem, Vakant (bliver denne plads besat, er perioden 1 år)
     Revisor, Marianne Kagan (modtager genvalg)

7. Eventuelt 

Forslag skal være formanden (formanden@kifgymnastik.dk) i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen