Generalforsamling

Generalforsamling afvikles hvert år i oktober!

 

 Indkaldelse til Generalforsamling i Karlslunde IF Gymnastik

Onsdag den 25. oktober 2023
Kl. 19.00 i Karlslunde Idrætscenter – Lille Sal
 

 

     Dagsorden: 

     1. Valg af dirigent
     2. Valg af stemmetællere
     3. Formandens beretning 
     4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
     5. Indkomne forslag
     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor     

         Formand, Merle Schultz (ikke på valg)
         Kassereren, Joan Bjarnø (genopstiller ikke)
         Bestyrelsesmedlem/sekretær, Kamilla Uhre (ikke på valg)
         Bestyrelsesmedlem, Mimi Eggert-Hansen (ikke på valg)
         Bestyrelsesmedlem, Anny Dahl Møller (modtager genvalg)
         Bestyrelsesmedlem, Sara Louise Jensen (modtager genvalg)
         Bestyrelsesmedlem, Karina Kristine Jensen (ikke på valg)

         Revisor, Marianne Kagan (modtager genvalg)

     7. Eventuelt  

Forslag skal være formanden (formanden@kifgymnastik.dk) i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen