GymDanmark 27. oktober 2020

SVAR på de10 mest stillede spørgsmål

Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?

  • Forsamlingsforbuddet på 10 gælder voksne over 21 år.
  • Forsamlingsforbuddet på 50 gælder for idrætsaktiviteter for børn og unge op til 21 år (t.o.m. 21 år)
  • Forsamlingsforbuddet på 500 kan komme i spil ved fx uddannelsesaktiviteter eller for tilskuere ved stævner. Se særlige regler om dette her


Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lignende?

Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

  • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
   Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
   Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.
   HUSK, at den pågældende træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.

Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?

  • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig fire uger frem skal alle personer over 12 år bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.
  • Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten.

Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis vi primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover?

  • Nej, i det tilfælde er det forsamlingsforbuddet på 10, der gælder.
  • Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år.

Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge?

  • Man tæller med i kategorien børn og unge, når man er til og med 21 år.
  • Kulturministeriets retningslinjer nævner, at der gerne må være nødvendige voksne til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Hvad er definitionen på en nødvendig voksen?

En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.

  • En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

Hvad er definitionen på en professionel udøver?

  • Definitionen på en professionel udøver er, at den pågældende dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

Hvor mange må man være ved konferencer/generalforsamlinger og lignende?

  • I må maksimalt være 500 inkl. undervisere. Bemærk, at alle deltagere skal sidde med næsen i samme retning.

Må vi afholde stævner?

  • Ja, hvis I kan afvikle stævnet inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år.
  • I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.
  • Der må således gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer, eller hvor arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne.

Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning?

  • Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10 eller falder ind under betegnelsen professionelle udøvere. DIF fraråder i øvrigt alle sociale aktiviteter i foreningsregi.