Indendørs træning

Den officielle information fra Kommune og Forbund

Onsdag den 21. april kan vi igen få gang i hjulene under det indendørs foreningsliv. Læs om nærmere detaljer for genåbningen i denne mail.

I Greve Kommune ønsker vi som udgangspunkt at åbne så meget, som det kan lade sig gøre indenfor gældende retningslinjer. Foreningen skal sikre afstand mellem mennesker, at forsamlingsforbuddet overholdes, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Det er foreningens ansvar, at aktiviteter holdes efter gældende retningslinjer vedr. Covid-19 fra DIF/DGI og foreningens respektive specialforbund.

Onsdag den 21. april åbnes for indendørs træning for børn og unge op til 18 år og for ældre på 70 år og derover. Overordnet gælder følgende retningslinjer:

 • Forsamlingsforbud på 25 personer for aktiviteter med personer op til 18 år – inklusive trænere.

 • Forsamlingsforbud på 10 personer for aktiviteter med personer på 70 år og derover – inklusive trænere.

 • Et lokale må gerne inddeles i zoner, hvor flere grupper har aktivitet på samme tid. Grupperne skal være tydeligt adskilt med fx kegler. Der skal minimum være en træner per zone.

 • Grupperne må ikke blandes før, under og efter aktiviteten, og der skal være mindst to meter mellem grupperne.

 • Der kan maksimalt tillades adgang for en person per fire m2 gulvareal. Ved aktiviteter hvor der primært siddes ned, må der dog gives adgang til en person per to m2 gulvareal.

 • Personer på 70 år og derover skal fremvise Coronapas ved deltagelse i foreningsaktiviteter.

 • Personer over 12 år skal bære mundbind på faciliteterne, når man går til og fra aktiviteten og på toilettet. Der skal ikke bæres mundbind under selve aktiviteten

Forældre adgang

 • Forældre har ingen adgang på indendørs faciliteter mens deres børn har foreningsaktiviteter.
  For træning i hallen, skal børn ”afleveres” udenfor døren, og der vil for de mindstes vedkommende være hjælpetrænere til at tage i mod.

 • Voksne der anses som nødvendige for en foreningsaktivitets gennemførelse må deltage. Det kan for eksempel gælde en træner over 18 år, eller en forælder, der deltager på et forældre/barn hold. Nødvendige voksne tæller med i det gældende forsamlingsforbud.

 • Da vores omklædnings- og badefaciliteter generelt er små, opfordrer vi til at møde omklædt, så omklædnings- og badefaciliteter ikke bruges af flere end højest nødvendigt. Bruges omklædnings- og badefaciliteter er det efter gældende retningslinjer. Maksimalt antal personer i omklædningsrummene vil være en person per fire m2.

Foreninger på skoler

Før og efter træning har foreningen/trænerne ansvar for at rengøre kontaktpunkter (overflader, dørhåndtag, stole, redskaber mv.) i det anvendte lokale, efter konkret vurdering, så lokalet er klar til brug.

Udendørs idræt

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt, inklusive tilskuere/forældre.

Hvad er et Coronapas?

Et Coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af Coronapas:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

Se hele informationen fra DIF