Opdatering 24. januar 2022

Seneste opdatering med lempelse af selvisolation mm.

Du kan altid læse de nyeste opdateringer på Sunhedsstyrelsens hjemmeside


Definitioner:

Betydende symptomer
Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og
vejrtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig.

Asymptomatisk smitte
Ingen symptomer på covid-19, men konstateret smitte ved PCR-test

Lette symptomer
Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse

Symptomdebut
Det tidspunkt, hvor de første symptomer på covid-19 begyndte. Ved fremadskridende og forværrede symptomer beregnes tidspunktet fra start på lette symptomer (jfr. definition ovenfor).

Symptomophør
Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves selvom ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. fortsætter efter dette tidspunkt

Testtidspunkt
Tidspunkt for udførelse af podning i næste eller svælg. Tid fra testtidspunkt regnes fra hele klokkeslet til hele klokkeslæt f.eks. fra podning mandag kl. 14.25 til ophævelse af selvisolation torsdag kl. 14.00. Hvis der er udført både antigen- og PCR-test regnes fra tidspunkt for første podning med positivt testsvar.

Husstandskontakt
Deler aktuelt bopæl, hus, lejlighed, værelse m.v. med samme indgang, eller lignende forhold som f.eks. kærester med separat bopæl.


Ramme for fremadrettede anbefalinger:


Ved betydende symptomer
- Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest muligt.
- Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske
- Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
- Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
- Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
- Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet
- Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation.

Øvrige kontakter
Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation. Ved positiv selvtest følges anbefalinger for positiv test.

Særlige forholdsregler efter isolation og for hustandskontakter
- Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt.
Der gælder i øvrigt særskilte anbefalinger om test ved udbrud som beskrevet retningslinje for håndtering af smitte på plejehjem.

Generelt kan selvisolation brydes ved behov for kontakt med sundhedsvæsenet, herunder test. Brydes selvisolation anbefales at bære kirurgisk mundbind i det offentlige rum. 

Vi opremser lige de generelle råd om smitteforebyggelse:

  • Husk at bruge håndsprit, hyppig håndvask og afspritning af redskaber, håndtag samt andre overflader som mange rører ved.

  • Bliv testet jævnligt, uanset om du er vaccineret eller ej – en kviktest er OK. 

  • Lade dig vaccinere.

  • Har du symptomer, så lad dig teste og bliv hjemme

  • Hold afstand og lad være med at kramme dine holdkammerater, selvom det er hyggeligt

Bliver du testet positiv, skal du skrive til formanden@kifgymnastik.dk, så vi kan tage de korrekte forholdsregler for resten af holdet.