Referat, generalforsamling 2017

Generalforsamling Karlslunde IF - Gymnastik
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.30

Dagsorden:               

  1. Valg af dirigent
  2. Valg stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  7. Eventuelt

                                                                      

Ad. 1  Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen fra DIF, som blev enstemmigt valgt.
          Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad. 2  Der var ikke brug for stemmetællere.

Ad. 3  Formandens beretning blev taget til efterretning.               

Ad. 4  Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 5  Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 6  Marianne Tena Larsen blev genvalgt som kasserer
          Anny Dahl Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
          Karina Vestermark Jensen blev valgt ind i bestyrelsen

          Jytte Storm og Karin Hemmingsen blev genvalgt som revisorer.

          Bestyrelsen fik mandat til at finde bestyrelsesmedlemmer i tiden frem, i stedet for at vente til næste generalforsamling.

 Ad. 7 Ingenting under eventuelt