Referat, generalforsamling 2018

i Karlslunde IF Gymnastik, lørdag den 27. oktober

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Peter Roslev blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel

 2. Valg af stemmetællere
  Karina og Sara blev valgt til stemmetællere

 3. Formandens beretning
  Formanden fremlagde beretningen som blev godkendt

 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  Kassereren fremlagde regnskabet som blev godkendt

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  Formanden, Merle Schultz blev genvalgt
  Bestyrelsesmedlem, Mimi Eggert-Hansen blev genvalgt
  Sekretær, Anny Dahl Møller ønskede ikke genvalg som sekretær, men blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
  Anni Bak blev valgt som sekretær
  Marianne Kagan blev valgt som revisor
  1 revisor post er vakant

 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes punkt 7 stk. 8, blev efter kort drøftelse trukket.

 7. Eventuelt
  Udendørssko er forbudt i Hallen, men det bliver ikke respekteret, der bliver arbejdet med yderligere information/skilte om dette.

  Der er et ønske om at gennemgang i Hal 1 under træning bliver minimeret.

  Pilatesholdet, som træner i Spejlsalen om onsdagen synes at "bordtennis" spillerne larmer meget når de går efter deres træning.

  På Bootcamp tirsdage på Karlslunde Skole er der rigtig mange på holdet i forhold til pladsen i salen, bestyrelsen er klar over udfordringen og arbejder videre med en løsning

  Der var et ønske om at bestyrelsen fortsætter det gode arbejde.

  Peter takkede for god ro og orden
 
Referent: Anny