Referat, generalforsamling 2021

Referat, generalforsamling 2021

i Karlslunde IF Gymnastik, søndag den 31. oktober

Dagsorden:                            

 1. Peter Roslev blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var 17 fremmødte.Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere
  Inger Johansen blev valgt til stemmetæller.

 3. Formandens beretning
  Inden formandens beretning præsenterede bestyrelsen sig.
  Formanden fremlagde beretningen som blev godkendt – vi er p.t. ca. 600 medlemmer.

 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer, end godt gået.

 5. Indkomne forslag:
      a) Ændringer/tilføjelser til Vedtægter, er sendt til medlemmer på mail.
  Ændringer og tilføjelser blev godkendt med en enkelt kommentar til §7 stk. 8:
  Hvis Karlslunde IF Gymnastik grundet myndighedernes anbefaling ikke kan afvikle generalforsamling i oktober,

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor     
       Formand, Merle Schultz (ikke på valg)
       Kassereren, Joan Bjarnø (modtager genvalg) VALGT
       Bestyrelsesmedlem/sekretær, Anni Bak (ikke på valg)
       Bestyrelsesmedlem, Mimi Eggert-Hansen (ikke på valg)
       Bestyrelsesmedlem, Anny Dahl Møller (modtager genvalg) VALGT
       Bestyrelsesmedlem, Sara Louise Jensen (modtager genvalg) VALGT
       Bestyrelsesmedlem, Vakant (bliver denne plads besat, er perioden 1 år) ikke besat, men
       generalforsamlingen gav tilsagn om, at fik vi pladsen besat, vil personen være valgt ind uden om
       generalforsamlingen

       Revisor, Marianne Kagan (modtager genvalg) VALGT

 7. Eventuelt
  Formanden præsenterede 3 Æresmedlemmer: Lis Folkersen, Karin Hemmingsen og Mai Højlund Nielsen, som alle modtog ”indstillingen” indrammet samt en buket blomster – TILLYKKE til alle 3


Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for det gode arbejde.

Peter takkede for god ro og orden 

Referent: Anny