Formandens beretning 2023

Beretning for Karlslunde IF Gymnastik ved generalforsamling 25. oktober 2023 

Formandens beretning skal jo primært handle om den sæson, som er gået, og derfor lægger jeg ud med en opsummering af: 

Sæsonen 2022-2023 – vi indberettede 714 medlemmer i forhold til 705 medlemmer året før – lige nu er vi ca. 600 medlemmer – her er ikke medregnet sommerhold og gymnastikskoler.

Vores største udfordring var at få Puslingehold og Forældre/Barn hold godt i gang – det lykkes. Og vi satsede også på Dansehold for både børn/unge og voksne, her var vi ikke så heldige, det lykkedes at få børn/unge hold på plads, dog med en del turbulens. Og på voksenhold forsøgte vi med Høvdingebold og styrke, i stedet for dans – desværre uden held. 

Foreningsdag og Generalforsamling oktober 2022, blev ikke det store tilløbsstykke, som vi har været vant til – så i år er Generalforsamlingen igen en hverdag, som i ”gamle” dage. Og foreningsdagen er i år blevet til en Jubilæumsdag, da vi har 140års fødselsdag. 

I december afviklede Showtime Julebanko, med stor hjælp fra mange forældre og Sara som tovholder – det var et støttearrangement for Showtime, som skulle til Gymnaestrada i sommer – der blev et overskud på ca. 18000 kr. – derudover fik vi flere sponsorer og et legat på kr. 40000 til turen.
Pigerne tjente også penge ved Åben Hal, omdeling af sæsonprogram, kalender og flyers samt en større pakkeopgave – alt dette gjorde at vi kom ned på en egenbetaling på kr. 4600 pr. deltager - mod ca. kr. 10000 pr deltager. Så det var en stor hjælp – tusind tak til alle!

Gymnaestrada i Amsterdam blev en stor succes for foreningen og i særdeleshed for Showtime, og vi forventer at et nyt Showtime kommer med igen om 4 år i Portugal.

I januar havde vi for første gang en julefrokost for alle trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen – vi indledte med et lille møde, og så var der ellers fest. Det blev en stor succes, og vil selvfølgelig blive gentaget. Vi blev godt blandet ved bordene, så man fik snakket med nogen af dem, man måske ikke altid får snakket med – der var en Quiz (Kamilla) og flere konkurrencer (Sara) – aftenen gik helt forrygende – og er med til at styrke sammenholdet blandt trænere, hjælpetrænere og bestyrelse.

Søndag den 26. marts var det tid til den årlige Forårsopvisning, vi havde sparret på lysopsætningen, men til gengæld leverede holdene en fantastisk opvisning på mange niveauer.
Vi havde besøg af Delingsførerne fra Roskilde og Superspring fra Havdrup, 2 hold som supplerede vores egne hold rigtig godt. 

Gymnastikskoler i sommer, blev der afviklede 2 stk. af med i alt 90 glade børn. 

Det er dejligt at være i en forening, hvor fællesskab og samarbejde er højt prioriteret og det er på kryds og tværs blandt bestyrelse, trænere og hjælpetrænere – vi udvikler på hold og gymnastikafdeling generelt, selvom vi kan have forskellige meninger og ønsker, så forenes disse til nye tilbud og arrangementer til glæde for alle.

Det betyder, at vi er kommet godt fra start i denne sæson, med meget store børne- og voksenhold.
Undtaget herfor er vores dansehold for børn/unge, som vi har slået sammen, Juniormix er et meget lille hold, men vi satser på det og Freja arbejder hårdt i samarbejde med gymnasterne for, at få det til at blive et helt særligt hold.
Desværre har vi en nyhed, som ikke rigtig er kommet i gang – nemlig Smart Træning – vi prøver igen efter jul – og det kan også prøves af på Jubilæumsdagen lørdag.

Bestyrelsen arbejder fortsat med bedre faciliteter for medlemmer og trænere, udvikling af gymnastiktilbud herunder uddannelse af vores trænere, og selvfølgelig drift af foreningen.

Grundet vores nuværende faciliteter har det betydet, at flere af vores hold har haft weekend træning på Gunslevholm eller Sorø Idrætsefterskole, sidstnævnte er primært fordi vi har en forælder, som er gymnastikansvarlig på skolen, og gerne ville tilbyde Showkids træning.

Freja har så fået det til at udvikles sig, så vi blandt her i efteråret har tilbudt følgende hold lørdags træning i Sorø: Unique, Showkids, Juniormix og Showtime 

Som nævnt i beretningen 2022 og i indkaldelsen til denne generalforsamling, søger vi et bestyrelsesmedlem, som er regnskabskyndig og kan overtage kassererposten.

Hvis ikke vi får en ny kasserer fra 2023 (i dag), må vi hente en ekstern kasserer, og det kan medføre kontingent stigninger – og det vil vi rigtig gerne undgå.

Med hensyn til vores faciliteter, så ser det ikke for lovende ud, men vi arbejder videre og håber, der vil ske et eller andet, som gør at vi kan starte projektet op før 2027.

Vi vil jo gerne kunne fastholde vores dygtige og motiverede trænere, og ikke mindst vores gymnaster mange år endnu.

Vi har hensat 1 million kr. + 50% af overskuddet hvert år til den ønskede Springsal og har i den forbindelse oprettet en ny konto, så pengene ikke lige pludseligt bliver brugt til andre ting. Og denne nye konto, er nu bundet i 12 måneder og giver foreningen en renteindtægt på ca. 40.000 kr. 

Med disse ord vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer og alle vores trænere samt hjælpetrænere for det gode og konstruktive samarbejde. 

En særlig tak til sekretariatet Peter Roslev og Jeanette Petersen samt Kiffen og Hallens personale, som gør vores dagligdag lettere. 

Og ikke mindst jer medlemmer, der gør Karlslunde IF Gymnastik til et godt sted at være!